UW ICT VRAAGSTUK

KRIJGT MIJN AANDACHT

Innovantes is een bureau dat kennis en ervaring van ICT-vraagstukken bundelt. Ruime ervaring in verschillende toepassingsdomeinen staan garant voor klare ICT-oplossingen en gedegen begeleiding van opdrachtgevers.

Innovantes is een bureau dat waar mogelijk nauw samenwerkt met andere professionals. Dit levert een flexibele organisatievorm op, waarbij vakmanschap en specialisme toegankelijk worden voor de opdrachtgever. Samenwerking versterkt creativiteit en draagt bij aan doordachte oplossingen.

Innovantes spreekt heldere taal waarbij afspraken eenduidig worden gemaakt, projecten volgens een passende (project-)methodiek maar wel pragmatisch worden uitgevoerd en verantwoording tijdig en in duidelijke taal wordt geleverd.

Innovantes voert alleen projecten uit waarbij er een wederzijdse evident toegevoegde waarde is. Kortweg alleen als het uitdagend, interessant en nuttig is voor beide partijen.

Het Franse woord Innovantes (spreek uit: 'in-no-van-thuh') staat voor innovatief, out-of-the-box denkend, een frisse blik, vooruitstrevend. Dat is ook exact de manier van werken die nagestreefd en geambieerd wordt en dus zeker terug zal komen binnen een samenwerking.

 • Image

  Kennisvelden

  architectuur, (federatief) identity-management, eID, project- en programmamanagement.
 • Image

  Referenties

  in de sectoren onderwijs, onderzoek, rijksoverheid, profit, zorg.
 • Image

  Visie op

  productontwikkeling, innovatie, implementatie, (federatief) identity-management en systeem-achitectuur.