UW ICT VRAAGSTUK

VRAAGT MIJN ERVARING

Onderstaand is een selectie van projecten, programma's en opdrachtgevers opgenomen.

 • Image

  A-Select open source

  Ambassadeur en trekker van het open source (federatieve) authenticatie- en autorisatieproduct A-Select.
 • Image

  Agentschap NL / RVO.nl

  Enterprise Architect voor Agentschap NL / RVO.NL en mede betrokken bij de vorming van het Directoraat Generaal Uitvoering van Ministerie van EL&I.
 • Image

  Bibliotheek.nl

  Projectmanager voor leverancier VASCO die de authenticatievoorziening (toegangslaag) realiseert voor Bibliotheek.nl.
 • Image

  EduGAIN

  Architect bij de concept- en visievorming voor federatief identificatie- & authenticatiesysteem voor hoger onderwijs en onderzoek in Europa.
 • Image

  Fruitpunt.nl

  Conceptontwikkeling en beheer van een informatiesysteem gericht op vochtdeficiet, gewasontwikkeling en ontwikkeling van plagen en schimmels.
 • Image

  Hogeschool Utrecht

  Technische support op identificatie- & authenticatiesysteem.
 • Image

  Kennisnet

  Architect bij de concept- en visievorming voor centraal identificatie- & authenticatie & autorisatiesysteem Entree.
 • Image

  Middelenpakket.nl

  Bedenker van het concept en eigenaar van een voorziening voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • Image

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Projectmanager voor de ontwikkeling van de e-Overheidsbouwsteen Persoonlijke Internet Pagina / MijnOverheid.nl.
 • Image

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Projectmanager ontwikkeling Eenmalige Inlog voor DigiD Burgers. Programmamanager ICTU programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
 • Image

  Ministerie van Economische Zaken

  Projectmanager van ICTU programma eOverheid voor Bedrijven, met projecten zoals Antwoord voor bedrijven en eHerkenning.
 • Image

  Ministerie van VWS

  Senior specialist identificatie en authenticatie voor het CIO-office van het Ministerie van VWS, waaronder UZI/Dezi, TVS, Machtigen.
 • Image

  Raad van State

  Technische support op vraagstuk rondom identificatie- & authenticatie (Single Sign-On)
 • Image

  Stichting ICTU

  (o.a.) MT-lid, teammanager, programmamanager ICTU Cluster Bedrijven, met programma's zoals Antwoord voor bedrijven, eHerkenning, eloVOG
 • Image

  SURFnet

  Architect en projectleider bij concept- en visievorming en ontwikkeling van de federatieve identity-management voorziening SURFfederatie.
 • Image

  SURFnet

  Management consultant bij de uitwerking van de visie op centrale(re) onderwijsidentiteit (eduID) en pilots met eID (eIDAS, Idensys en iDIN) in het hoger onderwijs en onderzoek. Coordinerend projectleider voor de eduID/Studielink koppeling.
 • Image

  SURFnet

  Management consultant voor het schrijven van whitepaper over digital badges en micro credentialing voor hoger onderwijs en een whitepaper over SSI gericht op begripsvorming en besluitvorming.
 • Image

  Registratie App

  Bedenker van het concept en eigenaar van een Mobile App voor registratie van bedrijfsbezoeken en begeleiding van (fruit-)teelt.